Marrajo en adobo

17,00€

Fried marinated mako shark
Frittierter marinierter Heringshai