Marrajo en adobo

15,00€

Fried marinated mako shark
Frittierter marinierter Heringshai